วิธีสมัครใช้บริการ

ธนาคารกรุงไทยออนไลน์12bet  fun88  m88 mansion88

วิธีสมัครใช้บริการ ธนาคารกรุงไทยออนไลน์ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม - ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการฯ และ เอกสารประกอบการสมัคร รวมทั้งตัวอย่างการกรอก ใบคำขอใช้บริการฯ   ได้ที่เมนู "ใบคำขอใช้บริการ"

2. กรอกข้อมูลพร้อมลงนาม - กรอกรายละเอียดในใบคำขอ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและตราประทับ (ถ้ามี)

3. ระบุวิธีการจัดส่งรหัสผ่าน - ท่านสามารถระบุในใบคำขอใช้บริการเพื่อให้ธนาคารจัดส่งรหัสผ่านทางอีเมล์ (Company Admin) หรือ เลือก รับซองรหัสผ่านด้วยตนเองที่สาขา (KTB Center) ได้

4. เลือกให้ธนาคารสร้าง Company User Single อัตโนมัติหรือไม่ - ธนาคารจะให้กำหนดผู้ดูแลระบบของหน่วยงานอย่างน้อย 2 ท่าน (Company Admin 1-2) ในใบคำขอใช้บริการ เพื่อใช้ในการสร้างและกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานในระดับ Company User ต่อไป 

!!ทั้งนี้สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะใช้งานแบบอนุมัติรายการเพียงคนเดียว สามารถระบุในใบคำขอใช้บริการเพื่อ ให้ธนาคารสร้างผู้ใช้งานแบบ Company User Single ให้โดยอัตโนมัติได้ 

ซึ่งหน่วยงานจะสามารถ Login เข้าระบบเป็น Company User Single เพื่อเรียกดูข้อมูลทางบัญชี และทำธุรกรรม ต่างๆ ได้ทันที

5. ยื่นเอกสาร - จัดส่งใบคำขอใช้บริการฯ ให้กับสาขาของธนาคาร  (สามารถยื่นใบคำขอได้ทุกสาขาที่ท่านมี บัญชี เงินฝาก) พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครตามที่ธนาคารระบุ (ตามรายละเอียดด้านล่าง)

6. รอรับรหัสผ่านทางอีเมล์ หรือ รับซองรหัสผ่านที่สาขา - กรณีเลือกรับรหัสผ่านทางอีเมล์ธนาคารจะจัดส่งรหัสผ่าน ไปยัง e-mail ของ  Company Admin ตามที่ระบุในใบคำขอใช้บริการ หรือ กรณีเลือกรับซองรหัสผ่านที่สาขาธนาคารจะติดต่อกลับพร้อมนัดหมายการรับ user id และ password เมื่อทางธนาคารได้เพิ่มข้อมูลหน่วยงานบน ระบบเป็นที่เรียบร้อย

7. ศึกษาวิธีใช้งานเบื้องต้น -ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาวิธีใชงานเบื้องต้นได้จากเมนู "วิธีใช้งานเบื้องต้น"
หมายเหตุ:
 กรณีท่านเป็นผู้ใช้บริการเดิมบนระบบ Corporate Online และ Corporate Banking on Lotus Notes ท่านไม่จำเป็นต้องยื่น เอกสารประกอบการสมัครฯ ในกรณีที่ท่านระบุบริการเทียบเท่ากับบริการที่ใช้งานอยู่ บนระบบเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริการ หรือ มีการสมัครใช้บริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ใช้ บริการอยู่ในปัจจุบัน ผู้สมัครจำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครทุกรายการตาม ที่ทาง ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้การอนุมัติยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสมัครให้ถือเป็นดุลพินิจของสาขาในการพิจารณา 
เอกสารประกอบการสมัคร (สำหรับนิติบุคคล)1. คำขอสมัครใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการ KTB Corporate Online

2. หนังสือรายงานการประชุมของคณะกรรมการนิติบุคคล ระบุให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการขอใช้บริการ KTB Corporate Online จากธนาคาร

3. ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนฯ รับรองการจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 1 เดือน

4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

5. ภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

6. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล


เอกสารประกอบการสมัคร (สำหรับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ)1. คำขอสมัครใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการ KTB Corporate Online

2. กรณีส่วนงานราชการ/องค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทำหนังสือแสดงความจำนงขอใช้บริการKTB Corporate Online ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งรับมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น เพื่อใช้แทนรายงานการประชุม

3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) กรณีหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจให้ใช้หนังสือมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น

4. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล

5. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน


เอกสารประกอบการสมัคร (บุคคลธรรมดารายใหญ่ที่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากธนาคาร)


1. คำขอสมัครใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการ KTB Corporate Online

2. สำเนาบัตรประชาชน
ที่มา : https://www.newcb.ktb.co.th/register.htm

** หมายเหตุ หากมีปัญหาในการสมัครขอใช้บริการ ธนาคารกรุงไทยออนไลน์

ติดต่อ Call Center 1551 หรือ ติดต่อ ธนาคารที่ใกล้บ้านได้เลยค่ะ

ธนาคารอื่นๆหากไม่ต้องการแทงบอล แต่ต้องการสร้างรายได้ ดูรายละเอียด


หารายได้พิเศษ make money

เฮงๆ รวยๆ อย่างมีสติ


2ded.com || ฟุตบอลวันนี้ || ผลบอลเมื่อวาน || ตารางคะแนน || อัตราต่อรอง || ทีเด็ดบอลวันนี้ |> ทีเด็ดบอล VIP <| ทีเด็ดบอลล่วงหน้า || ทีเด็ดบอล Live || ติดต่อเรา || บอลเด็ด บอลเด็อ
Share on Google+
Tweet
แทงบอลออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

หวยออนไลน์

มวยออนไลน์

ดูบอลออนไลน์
แจกโปรแกรม


วิธีการเดิมพันผ่านเว็บ
วิธีการเดิมพัน (How to bet?)


รายชื่อเว็บแทงบอล
12bet
fun88
mansion88, m88
188bet
SBOBet
IBCBet


วิธีสมัครแทงบอลผ่านเว็บ
วิธีสมัคร 12bet
วิธีสมัคร fun88
วิธีสมัคร mansion88, m88
วิธีสมัคร RB88


วิธีการฝากเงินเพื่อแทงบอล
วิธีฝากเงินกับ 12bet
วิธีฝากเงินกับ fun88
วิธีฝากเงินกับ mansion88, m88
วิธีฝากเงินกับ RB88


วิธีการถอนเงินจากเว็บแทงบอล
วิธีถอนเงินจาก 12bet
วิธีถอนเงินจาก fun88
วิธีถอนเงินจาก mansion88, m88
วิธีถอนเงินจาก RB88


โปรโมชั่นจากเว็บแทงบอล
โปรโมชั่นจาก 12bet
โปรโมชั่นจาก fun88
โปรโมชั่นจาก mansion88, m88
โปรโมชั่นจาก RB88


บอลเด็ด ทีเด็ดบอล วิเคราะห์บอล โปรแกรมบอล โปรแกรมวิเคราะห์ หวย โปรแกรมหวย'

บอลเด็ด ทีเด็ดบอล วิเคราะห์บอล โปรแกรมบอล โปรแกรมวิเคราะห์ หวย โปรแกรมหวย

12bet
fun88 แทงบอล
  ปิดเองอัตโนมัติใน 10 วินาที
m88